Основни документи

Дома » Комитет за следење на ИПАРД » Основни документи
Основни документи2019-10-21T13:45:10+00:00

Основни документи

Одлука за формирање на КС ИПАРД 2014-2020

Записник од прв состаник

Oдлуки и заклучоци прв КС ИПАРД 2014-2020

Записник од втор состанок

Oдлуки и заклучоци втор КС ИПАРД 2014-2020

Запписник од трет состанок

Oдлуки и заклучоци трет КС ИПАРД 2014-2020

Записник од четврт состанок

Oдлуки и заклучоци четврти КС ИПАРД 2014-2020

Oдлуки и заклучоци петти КС ИПАРД 2014-2020

Одлуки донесени по пат на пишана процедура