Вкупно посетители

Месечна архива: јули 2017

Во согласност со член 11 од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) (Службен Весник на Рeпублика Македонија бр. 54/16) и Внатрешни постапки… Повеќе