Вкупно посетители

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 24.04.2017 година објавува Јавен повик бр. 02/2017 за доставувања на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

македонска верзија кратка

македонска верзија долга_

албанска верзија кратка