Региони опфатени со ИПАРД

Дома » Региони опфатени со ИПАРД
Региони опфатени со ИПАРД2018-11-13T10:52:11+00:00

ПРИЛОГ  1 ЛИСТА НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  2 ЛИСТА НА ПЛАНИНСКИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  3 ЛИСТА НА ЛОКАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ ПРИФАТЛИВИ ВО МЕРКАТА ИНВЕСТИЦИИБО РУРАЛНА И ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА