Погон

Дома » Glossary Terms » Погон

Погон

Градежна целина (фабрика, складиште и сл.) каде што: се извршува производствена дејност, каде што се создаваат, складираат, преработуваат производи и/или каде што се даваат/извршуваат услуги.

2014-09-09T01:22:33+00:009 септември 2014|