Втор состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » Втор состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Втор состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

2. Деловник за работа на КС ИПАРД 2014-2020

3. Нацрт записник од прв КС ИПАРД 2014-2020

4. Нацрт дневен ред втор КС ИПАРД 2014-2020

7.1 АФПЗРР извештај

8.2 ТУ АПТА 2018

8.3 ТУ годишен акциски план за публицитет 2018

8.3 ТУ извештај за реализирани активности за публицитет

9. НАО извештај

2019-09-30T20:59:55+00:0012 декември 2017|