2 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » 2 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

2 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

2. Деловник за работа на КС ИПАРД 2014-2020

3. Нацрт записник од прв КС ИПАРД 2014-2020

4. Нацрт дневен ред втор КС ИПАРД 2014-2020

7.1 АФПЗРР извештај

8.2 ТУ АПТА 2018

8.3 ТУ годишен акциски план за публицитет 2018

8.3 ТУ извештај за реализирани активности за публицитет

9. НАО извештај

Записник од втор состанок

Oдлуки и заклучоци втор КС ИПАРД 2014-2020

2023-04-06T12:47:01+00:0012 декември 2017|