Форум за унапредување на спроведувањето и користењето на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014 – 2020, Валандово, 09 и 10 ноември 2020

Дома » Форум за унапредување на спроведувањето и користењето на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014 – 2020, Валандово, 09 и 10 ноември 2020

Форум за унапредување на спроведувањето и користењето на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014 – 2020, Валандово, 09 и 10 ноември 2020

П Р О Г Р А М А

Ден 1 – 09.11.2020–(понеделник) Тема за дискусија
10:00 – 10:15

 

Регистрација на учесници

 

10.15 – 10.30 Живко Брајковски

Раководител на Тело за управување со ИПАРД

 

Отворање на настанот и поздравно обраќање

10:30 – 12.00 Презентација на досегашните достигнувања на Кампањата за публицитет на ИПАРД

Реализација на проектот за Кампања на публицитет на ИПАРД по следните точки:

 

–       Инфо Денови – реализирани и дискусии/прашања

–       Форуми – реализирани и донесени заклучоци и насоки

–       Работилници – реализирани и донесени заклучоци и насоки

–       Дискусија

 

Презентација: Одделение за Техничка Помош на ИПАРД

12:00 – 12.30 Пауза
12.30 – 15.00 Реализација на проектот за Кампања на публицитет на ИПАРД по следните точки:

–       Печатени материјали: за сите три мерки (заеднички) и поединечни упатства по Мерките 1, 3 и 7

–       Видео спотови: по Мерките 1, 3 и 7

–       Веб сајт ipard.gov.mk – организација, посетеност и корисност

–       Дискусија (размена на искуства од Кампањата за публицитет)

 

Презентација: Одделение за Техничка Помош на ИПАРД

   

 

 

 

 
Ден 2 – 10.11.2020 (вторник) Тема за дискусија
10:00 – 12:00 Идни планови за публицитет во меѓу-период кога нема повици

 

–       Дистрибуција на рекламен материјал

–       Печатење на илустрирана публикација со успешно реализирани проекти

–       Дискусија и предлози за унапредување на Публицитетот.

 

Презентација: Одделение за техничка помош

12:00 – 12:30 Кафе пауза
12:30 – 13:30 Идни планови за публицитет во услови на Ковид – 19

Пристап до потенцијални корисници во посебни усплови:

 

–       Мерка 1

–       Мерка 3

Мерка 7.

 

13:30 – 14:00 Заклучоци и евалуација на настанот
14:00 – 15:00 Ручек

 

 

Програма за форум во Валандово 09112020

2020-11-12T09:32:19+00:0012 ноември 2020|