Одржан инфо ден во Населба Илинден на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020”

Дома » Одржан инфо ден во Населба Илинден на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020”

Одржан инфо ден во Населба Илинден на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020”

28.02.2017 Населба Илинден

Одржан инфо ден во  Населба Илинден   на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020”. На овој настан потенцијалните корисници се информираат за поволностите кои се нуди новата ИПАРД Програмата  2014-2020 година  и мерките:

– Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи

– Диверзификација на фармите и развој на бизниси

1 2 3 5

2018-11-13T09:45:54+00:001 март 2017|