-ВО-ОСНОВНИ-СРЕДСТВА-ЗА-ПРЕРАБОТКА-И-МАРКЕТИНГ-НА-ЗЕМЈОДЕЛСКИ-И-РИБНИ-ПРОИЗВОДИ

Дома » Мерки 2021-2027 » Мерка 3: ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ » -ВО-ОСНОВНИ-СРЕДСТВА-ЗА-ПРЕРАБОТКА-И-МАРКЕТИНГ-НА-ЗЕМЈОДЕЛСКИ-И-РИБНИ-ПРОИЗВОДИ