8.1 Напредок на активностите за евалуација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_11ти

Дома » 11 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 8.1 Напредок на активностите за евалуација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_11ти