10.1 Напредок на активности поврзани со евалуација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_8ми

Дома » 8 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 10.1 Напредок на активности поврзани со евалуација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_8ми