8.4 Извештај за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_7ми

Дома » 7 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 8.4 Извештај за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_7ми