8.5 Годишен план за Комуникација и публицитет за 2021_КС ИПАРД II_7ми

Дома » 7 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 8.5 Годишен план за Комуникација и публицитет за 2021_КС ИПАРД II_7ми