8.5 Годишен план за Комуникација и публицитет за 2021_КС ИПАРД II_7ми

Дома » СЕДМИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020 » 8.5 Годишен план за Комуникација и публицитет за 2021_КС ИПАРД II_7ми