ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Објавен на: 08.07.2021 Трае до: 22.08.2021 Продолжен до: 06.09.2021 година … Continue reading ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020