Аcquis communautaire (правото на Европската унија)

Дома » Glossary Terms » Аcquis communautaire (правото на Европската унија)

Аcquis communautaire (правото на Европската унија)

Правата и обврските што ги споделуваат земјите на ЕУ . Под „acquis“ спаѓаат сите договори на ЕУ, правните акти, декларациите и резолуциите, меѓународните спогодби за европски прашања, како и пресудите донесени од Судот на правдата.

2014-09-08T02:16:33+00:008 септември 2014|