Региони опфатени со ИПАРД

Дома » Региони опфатени со ИПАРД
Региони опфатени со ИПАРД2019-03-04T22:37:31+00:00

ПРИЛОГ  1 ЛИСТА НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  2 ЛИСТА НА ПЛАНИНСКИ ПОДРАЧЈА

Прилог 3_ Листа на земјоделски региони

ПРИЛОГ  5 ЛИСТА НА ЛОКАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ ПРИФАТЛИВИ ВО МЕРКАТА ИНВЕСТИЦИИБО РУРАЛНА И ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА