Јавен Повик

Дома » Соопштенија » Јавен Повик

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2021 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020)

Скопје, 30.04.2021 година Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата [...]

2021-05-04T11:11:19+00:0030 април 2021|Јавен Повик|

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020 за доставување на барања за користење на средства по мерка 1 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ од ИПАРД Програмата 2014-2020

Објавен на 29.02.2020 Краен рок до 03.08.2020 Агенцијата за финансиска [...]

2020-07-22T15:15:28+00:0024 јуни 2020|Јавен Повик|

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик број 01/2020 за доставување на барања за користење на средства по мерка 1 “ Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства”од ИПАРД Програма 2014-2020

Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка [...]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик број 02/2019 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “ Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014-2020

Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка [...]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Објавен на: 04.10.2019 Отворен до: 03.12.2019 Врз основа на член [...]

2019-11-14T13:15:17+00:004 октомври 2019|Јавен Повик, Соопштенија|

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2019

за објавување на Јавен повик 01/2019 за доставување на барања [...]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

(Отворен до: 09.02.2019) Врз основа на член 9 став 1 [...]

2019-03-15T16:42:14+00:0026 декември 2018|Јавен Повик, Соопштенија|