Вкупни прифатливи трошоци

Дома » Glossary Terms » Вкупни прифатливи трошоци

Вкупни прифатливи трошоци

(вкупната прифатлива вредност на инвестицијата) е износот кој се добива со одземање на сите неприфатливи трошоци од целокупната вредност на инвестицијата која корисникот ја навел во барањето за доделување на средства.

2014-09-09T01:12:32+00:009 септември 2014|