Одржлив развој

Дома » Glossary Terms » Одржлив развој

Одржлив развој

Тоа означува зголемување на економската активност што ја почитува  животната средина и усогласено ги користи природните ресурси, со што нема да се загрози способноста на идните генерациите, да ги задоволат нивните потреби. Спротивно на тоа, неодржлив развој се карактеризира со уништување на природните ресурси. Тоа има негативни реперкусии на потенцијалот за долготраен развој.

2014-09-09T01:20:41+00:009 септември 2014|