Рамковна спогодба

Дома » Glossary Terms » Рамковна спогодба

Рамковна спогодба

Toa e спогодба склучена помеѓу Комисијата и земјата-корисничка која се однесува на сите компоненти на ИПП/IPA и ги утврдува принципите на соработка помеѓу земјата–корисничка и Комисијата според оваа Регулатива.

2014-09-09T01:25:26+00:009 септември 2014|