Следење

Дома » Glossary Terms » Следење

Следење

Претставува исцрпно и редовно испитување на исходите и резултатите од ресурсите. Следењето се заснова врз систем на доследно информирање што вклучува извештаи, прегледи, биланси, показатели итн. Кога следењето вклучува донесување мислење, тогаш се однесува на постигнувањата на целите на работењето.

2014-09-09T01:27:22+00:009 септември 2014|