Стратегија

Дома » Glossary Terms » Стратегија

Стратегија

Претставува избор на приоритетни активности според: итноста на потребите што треба да се задоволат, сериозноста на проблемите што треба да се решат, како и можностите на активностите предвидени како успешни. При формулирање на стратегијата, целите се избираат и се класифицираат, а нивните нивоа се определуваат.

2014-09-09T01:32:12+00:009 септември 2014|