Стручна поддршка

Дома » ФОРМУЛАРИ » Стручна поддршка
Стручна поддршка2017-07-03T11:01:58+00:00

Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

Тело за управување со ИПАРД

Адреса : Ул Аминта Трети бр  2,  1000 Скопје

Телефон : 02/3134-477 Локал  113,114 и  115

е‐адреса : info@ipard.gov.mk

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Адреса : ул. 3-та Македонска бригада бр 20зграда на Македонија Табак блок Ц 1000 Скопје

Телефон : 02 3097 450  Факс : 02 3097 454

е‐адреса:  ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

веб страна: www.ipardpa.gov.mk\

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

Адреса : Кл.Охридски бб,Пелагонка II-5/3 , 7000 Битола

Телефон: 047/228-330 Факс 047/228-370

е‐адреса: aprzdirekcija@agencija.gov.mk
веб страна: www.agencija.gov.mk

контакт листа на регионални одделенија со надлежни лица и контакти по работни единици- најнова 24.04.2017

Kontakt lista vo APRZ za IPARD – najnova 24.04.2017