ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2017 за доставување на барања за користење на средства од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (2014-2020-ИПАРД II)

Дома » ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2017 за доставување на барања за користење на средства од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (2014-2020-ИПАРД II)

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2017 за доставување на барања за користење на средства од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (2014-2020-ИПАРД II)

Известување до  сите заинтересирани правни и физички лица дека во месец јануари 2017 година ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2014-2020 година ).

Подетални информации во врска со типовите на инвестиции, критериумите за добивање на финансиска поддршка, висината на поддршката по мерки заинтресираните можат да ги добијат во
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Телефон: 02 3097-460
Факс: 02 3097-454 е-mail адреса:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
www.pa.gov.mk
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Сектор за управување со ИПАРД
Телефон: 02 3134-477
лок: 113, 114 и 115
е-mail адреса: info@ipard.gov.mk
www.ipard.gov.mk

македонски јазик 01_2017

албански јазик -_01_2017_

 

2018-11-19T12:47:24+00:0015 декември 2016|