5.2 Информација за состојбата со акредитација на мерките од ИПАРД 3_1МК

Дома » 1 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2021-2027 » 5.2 Информација за состојбата со акредитација на мерките од ИПАРД 3_1МК