Грант/неповратна помош

Дома » Glossary Terms » Грант/неповратна помош

Грант/неповратна помош

Се однесува на директно плаќање од некомерцијален вид на точно одреден корисник за да се спроведат одредени активности (или, во некои случаи, за да се финансира дел од неговиот буџет) сè со цел да се унапреди некоја политика на Европската Заедница.

2014-09-09T01:13:13+00:009 септември 2014|