Диверзификација

Дома » Glossary Terms » Диверзификација

Диверзификација

Претставува разместување на производството на една фирма или на еден регион и над традиционалната специјалност, во однос на создавање нови активности и/или формирање нови пазарни сегменти.

2014-09-09T01:13:39+00:009 септември 2014|