Инвестиција

Дома » Glossary Terms » Инвестиција

Инвестиција

Збир на координирани активности кои во одреден временски рок и со однапред определен буџет се насочени кон постигнување на одредена цел која резултира со стекнување на едно или повеќе основни средства (градежен објект, механизација и сл.

2014-09-09T01:15:38+00:009 септември 2014|