Комитетот за следење на ИПАРД

Дома » Glossary Terms » Комитетот за следење на ИПАРД

Комитетот за следење на ИПАРД

Комитетот за следење на ИПАРД е одговорен за следење на ефективноста и квалитетот на ИПАРД Програмата во однос на програмските цели. Комитетот за следење на ИПАРД се состои од претставници од органи на државна управа, агенции, економски, социјални партнери и организации од областа на животната средина. Претставници на Европската Комисија, НИПАК, НАО, и Директорот на ИПАРД Агенцијата учествуваат во работата на Комитетот за следење на ИПАРД.

2015-01-28T15:06:19+00:009 септември 2014|