Корисник

Дома » Glossary Terms » Корисник

Корисник

Физичко или правно лице на кое му е одобрено барањето за доделување на финансиски средства од Оперативната програма во рамките на инструментот на ЕУ за претпристапна помош за рурален развој во Република Македонија (ИПАРД) за периодот 2007-2013 и кој потпишал Договор за доделување на средства со АФПЗРР.

2014-09-09T01:17:10+00:009 септември 2014|