Краен корисник

Дома » Glossary Terms » Краен корисник

Краен корисник

Toa е приватно или државно тело или фирма кое е одговорно за започнување активности или за почетните активности и за активностите за спроведување. Во контекст на плановите за помош, крајните корисници се државни или приватни фирми што спроведуваат поединечен проект и добиваат државна помош.

2014-09-09T01:17:27+00:009 септември 2014|