Мерка

Дома » Glossary Terms » Мерка

Мерка

Во рамките на Европската економско-социјална кохезивна политика, мерка претставува основно средство на управувањето со некоја програма, која се состои од збир на слични проекти и со располагање на точно определен буџет. Мерките обично се состојат од проекти. Многу од мерките се спроведуваат во форма на повици за проекти.

2014-09-09T01:17:42+00:009 септември 2014|