Надлежен координатор за акредитација (НКА)

Дома » Glossary Terms » Надлежен координатор за акредитација (НКА)

Надлежен координатор за акредитација (НКА)

НКА (Competent Accreditation Officer-CAO) се назначува од страна на земјата корисник како одговорен за издавање, следење или за привремено одземање или повлекување акредитација на Националниот Координатор за Авторизација (НАО). НКА во Република Македонија е Министерот за финансии, назначен од Владата на Република Македонија.

2014-09-09T01:18:45+00:009 септември 2014|