Национален координатор за ИПП/IPA (НКИПП/NIPAC)

Дома » Glossary Terms » Национален координатор за ИПП/IPA (НКИПП/NIPAC)

Национален координатор за ИПП/IPA (НКИПП/NIPAC)

Тој е висок функционер во Владата или во државната администрација на земјата корисник.Тој осигурува севкупна координација на помошта во согласност со ИПП/IPA.НКИПП/NI PAC осигурува партнерство меѓу Комисијата и земјата корисник и тесна врска меѓу општиот процес за пристапување и користењето претпристапна помош според ИПП/IPA.

2014-09-09T01:19:27+00:009 септември 2014|