Оцена на влијанието врз животната средина (OВЖС/EIA)

Дома » Glossary Terms » Оцена на влијанието врз животната средина (OВЖС/EIA)

Оцена на влијанието врз животната средина (OВЖС/EIA)

Претставува студија на сите реперкусии на одделен проект за природната животна средина. ОВЖС/EIA е задолжителен чекор во некои земји при изборот на главни инфраструктурни проекти.

2014-09-09T01:21:20+00:009 септември 2014|