Повеќегодишна индикативна програма – ПИП/MIP

Дома » Glossary Terms » Повеќегодишна индикативна програма – ПИП/MIP

Повеќегодишна индикативна програма – ПИП/MIP

Претставува документ заснован на Документот за стратегија на земјата, со кој се утврдени  приоритетите што се договорени со владата на земјата-корисничка. Се подготвува за одреден временски период, дава индикативни суми по приоритетен сектор и ги наведува критериумите за финансирање во програмата за помош.

2014-09-09T01:22:07+00:009 септември 2014|