Програма

Дома » Glossary Terms » Програма

Програма

Претставува организиран збир на финансиски, организациски и човечки ресурси, ангажирани за постигнување на некоја цел или низа на цели во одреден временски период. Програмата е ограничена во однос на планот и на буџетот. Целите на програмата се определуваат однапред, а напорите потоа се прават систематски за да се постигне доследност помеѓу тие цели.

2014-09-09T01:23:41+00:009 септември 2014|