Производствена единица

Дома » Glossary Terms » Производствена единица

Производствена единица

Локациски заокружена стопанска единица на која се врши земјоделска дејност и за која се води евиденција во МЗШВ.

2014-09-09T01:24:45+00:009 септември 2014|