Секторска спогодба

Дома » Glossary Terms » Секторска спогодба

Секторска спогодба

Toa e спогодба што се однесува на одредена компонента на ИПП/IPA составена, онаму, од Европската Комисија и земјата–корисничка, која ги утврдува соодветните одредби кои треба да се почитуваат што не се содржани во специфичната рамковна спогодба или во спогодбите за финансирање на земјата.

2014-09-09T01:26:59+00:009 септември 2014|