Спогодба за финансирање

Дома » Glossary Terms » Спогодба за финансирање

Спогодба за финансирање

Тоа е годишна или повеќегодишна спогодба склучена помеѓу Комисијата и земјата корисничка што следи по одлука за финансирање на Комисијата со која се одобрува придонесот на Заедницата за програма или активност што спаѓа во опсегот на Регулативата за ИПП/IPA.

2014-09-09T01:28:03+00:009 септември 2014|