Спроведување

Дома » Glossary Terms » Спроведување

Спроведување

Претставува оперативен процес, потребен за да се добијат очекуваните  резултати. Спроведувањето ги опфаќа сите или опфаќа дел од следниве задачи: мобилизирање и распределба на добиените средства; определување на раководните одговорности на субјектите; и на крај, избирање и финансирање на проекти.

2014-09-09T01:28:18+00:009 септември 2014|