Техничка помош

Дома » Glossary Terms » Техничка помош

Техничка помош

Се однесува на помошта од стручњаци, консултанти, обучувачи, советници итн., кои потпишале договор за пренесување знаење и искуство, како и на формирање и зајакнување на институциите.

2014-09-09T01:34:19+00:009 септември 2014|