Финансиска рамка

Дома » Glossary Terms » Финансиска рамка

Финансиска рамка

Претставува повеќегодишен план за трошоци што ги отсликува приоритетите на Европската унија со финансиски термини.Таа поставува ограничувања на трошоците на Европската унија за одреден период и на тој начин воведува дисциплина во однос на буџетот. Финансиската рамка утврдува годишни максимални износи (плафони) на обврски за главните категории на трошоци (наречени ставки) и плафон за севкупните плаќања.

2014-09-09T01:36:14+00:009 септември 2014|