ИПАРД Програма 2007-2013

Дома » ИПАРД Програма 2007-2013
ИПАРД Програма 2007-20132014-09-22T23:24:19+00:00

ДЕЛ I – Преглед на ситуацијата во земјоделството и руралните средини

pdf_16 ДЕЛ_I_-_СИТУАЦИЈА_ВО_ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО_И_РУРАЛНИТЕ_ОБЛАСТИ

pdf_16 ДЕЛ_II_-_КОНТЕКСТ_НА_НАЦИОНАЛНОТО_РАКОВОДЕЊЕ

pdf_16 ДЕЛ_III_-_СТРАТЕГИЈА_НА_ИПАРД_ПРОГРМАТА_2007-2013

pdf_16 ДЕЛ_IV_-_ФИШИ_ЗА_ТЕХНИЧКИ_МЕРКИ

pdf_16 Анекси_на_ИПАРД_Програмата

pdf_16 ИПАРД ПРОГРАМА 2007-2013_четвртта измена_21_11_2012_анг