Национално законодавство

Дома » ИПАРД Програма 2021-2027 » Законска регулатива » Национално законодавство
Национално законодавство2023-12-11T13:30:31+00:00

Национална Програма 2023-2027

Национална-стратегија-за-земјоделство-и-рурален-развој-2021-2027

Закони и подзаконски акти – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

Анекс 15 Список на национални минимални стандарди во сила