Листи на прифатливи трошоци по мерки

Дома » ИПАРД Програма 2021-2027 » Листи на прифатливи трошоци по мерки
Листи на прифатливи трошоци по мерки2023-12-12T11:10:07+00:00

Листата на прифатливи трошоци за поединечна мерка, ќе биде објавена при објавување на секој Јавен повик за таа мерка, како дел од Упатството за кориснци за соодветната мерка од ИПАРД Програмата 2021-2027.