Основни документи

Дома » Следење на ИПАРД 2014-2020 » Основни документи
Основни документи2021-05-06T14:16:55+00:00

Основни документи

ОДЛУКА на МК по пат на пишана процедура_АПТА 06052021

Одлука донесена по пат на пишана процедура за АПТА_2021

Одлука донесена по пат на пишана процедура -АПТА 2020

Одлука донесена по пат на пишана процедура -ГИС 2019 за

Одлука донесена по пат на пишана процедура -Деловник за работа

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020._09.11.2020

Решение за назначување на членови на КС за ИПАРД 2014-2020

 

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020 од 24102019 година

Решение за назначување на членови на КС за ИПАРД 2014-2020

Одлука за формирање на КС ИПАРД 2014-2020

Записник од прв состаник

Oдлуки и заклучоци прв КС ИПАРД 2014-2020

Записник од втор состанок

Oдлуки и заклучоци втор КС ИПАРД 2014-2020

Запписник од трет состанок

Oдлуки и заклучоци трет КС ИПАРД 2014-2020

Записник од четврт состанок

Oдлуки и заклучоци четврти КС ИПАРД 2014-2020

Записник од петти состанок на КС

Oдлуки и заклучоци петти КС ИПАРД 2014-2020

Одлуки донесени по пат на пишана процедура

Одлуки и заклучоци од шести КС

Одлуки и заклучоци седми КС ИПАРД 2014-2020