Основни документи

Дома » Следење на ИПАРД 2021-2027 » Основни документи
Основни документи2023-04-06T23:50:06+00:00

 

Одлука за формирање на ИПАРД 3 МК

Решение за назначување на членови на ИПАРД 3 МК

Деловник за работа ИПАРД 3 МК