4 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » 4 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

4 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Нацрт дневен ред четврт КС ИПАРД 2014-2020

2. Нацрт записник 3 КС ИПАРД 2014-2020

5.1 АФПЗРР извештај

5.1 АФПЗРР јавен повик (табели) 2018

5.3 ТУ Годишен извештај за следење

7.2 ТУ Акциски план за публицитет и комуникација 2019

7.3 ТУ Годишен акциски план 2019

9. ТУ извештај евалуација

9. НАО извештај

10. Future CAP DG AGRI

Записник од четврт состанок

Oдлуки и заклучоци четврти КС ИПАРД 2014-2020

2023-04-06T12:47:25+00:004 декември 2018|