Четврти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » Четврти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Четврти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Нацрт дневен ред четврт КС ИПАРД 2014-2020

2. Нацрт записник 3 КС ИПАРД 2014-2020

5.1 АФПЗРР извештај

5.1 АФПЗРР јавен повик (табели) 2018

5.3 ТУ Годишен извештај за следење

7.2 ТУ Акциски план за публицитет и комуникација 2019

7.3 ТУ Годишен акциски план 2019

9. ТУ извештај евалуација

9. НАО извештај

10. Future CAP DG AGRI

2019-09-30T20:53:54+00:004 декември 2018|