ФОРМУЛАРИ

Дома » ФОРМУЛАРИ
ФОРМУЛАРИ2017-07-04T12:02:59+00:00

 

БАРАЊЕ_A11_МКД – МЕРКА : Инвестиции во матерјалните  средства на земјоделските стопанства

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ A11 – МЕРКА : Инвестиции во матерјалните  средства на земјоделските стопанства

БАРАЊЕ_A13_МКД – МЕРКА : Инвестиции во матерјалните средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ 13 — МЕРКА : Инвестиции во матерјалните средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи

БАРАЊЕ_A32_ – МЕРКА  : Диверзификација на фармите и развој на бизниси

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ 32  – МЕРКА  : Диверзификација на фармите и развој на бизниси

УПАТСТВО ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПЛАН

Складирање и ракување со арско ѓубре

Максимална прифатлива моќност на трактори

Листа на рурални подрачја

Листа на производи од Анекс I на Договорот за ЕУ

Листа на планински подрачја